Poruchy příjmu potravy

Typ onemocnění, ketré postihuje nejčastěji mladé dívky, dvě nejtypičtější formy této nemoci jsou mentální anorexie a mentální bulimie.

Mentální anorexie
Nemoc nastupuje nejčastěji v pubertě a adolescenci, postihuje v 95% dívky. Vyznačuje se:

  1. Odmítáním udržovat svou tělesnou hmotnost na či nad minimální váhou vzhledem k věku a výšce, BMI (index tělesné váhy) klesne pod 17,5. Nízkou hmotnost si nemocný způsobuje sám - odmítáním jídla, cvičením, zvracením či užíváním projímadel.
  2. Intenzivní strach z přírůstku hmotnosti navzdory podváze.
  3. Popírání tělesné podváhy, narušené vnímání svého těla - navzdory podváze si připadá nemocný normální či tlustý.
  4. Tělesná hmotnost či stavba těla má nepatřičný vliv na sebevědomí.
  5. U dívek a žen ve fertilním věku amenorhea - nepřítomnost nejméně tří po sobě jdoucích menstruačních cyklů.

Mentální bulimie
Nemoc postihuje především dívky a ženy ve věku dospívání, vyznačuje se následujícími body:

  1. Neustálé zabývání se jídlem, neodolatelná touha po jídle a epizody přejídání.
  2. Snaha zmírnit vliv jídla na váhu zvracením, přechodnými hladovkami či projímadly.
  3. Chorobný strach z tloušťky, nízké sebevědomí, přehnaně závislé na vzhledu a hmotnosti.